Grand opening Václavská

Po sedmi letech se loučíme s naší domovskou Základní školou Kamínky a chystáme se vstříc novým zážitkům na novém místě. A kdo jiný, než vy všichni, kteří nás máte rádi, byste měli být u toho!